18 Eylül 2010 Cumartesi

EVRİM KİTAPLARI LİSTESİ

Türlerin Kökeni-Charles Darwin-Alter Yay./Gün Yay-Evrensel Yay.

Türlerin Kökeni(resimli Uyarlama)-Michael Keller-Versus Kit.

Türlerin Kökeni-Janet Browne-Versus Yay

İnsanın Türeyişi-Cahrles Darwin-Gün Yay.,Onur Yay.

Seksüel Seçme-Charles Darwin, Onur yay.

İnsan ve Hayvanlarda Beden Dili-Charles Darwin-Gün Yay.

Neredeyse Bir Balina- Steve Jones, Evrensel basım yayın

Kör Saatçi – Richard Dawkins: Tübitak Yayınları

Ataların Hikayesi – Richard Dawkins: Hil Yayınları
Tanrı Yanılgısı – Richard Dawkins: Kuzey Yayınları

Bir Şeytanın Papazı – Richard Dawkins: Kuzey Yayınları

Yeryüzündeki En Büyük Gösteri, Evrimin Kanıtları-R. Dawkins(yeni)

Gen Bencildir- Richard Dawkins, Tübitak

Dünü ve Bugünüyle Evrim Teorisi: Evrensel Yayınları

Harun Yahya Safsatası ve Evrim Gerçeği: Bilim ve Gelecek Yayınları

Evrim, Bilim ve Eğitim-Üniversite Konseyleri, Nazım Kitaplığı

Kalıtım ve Evrim – Ali Demirsoy: Meteksan

Evrim Kuramı, Richard Dawkins’in önsözüyle John Maynard Smith, Evrim

Evrimin Öyküsü-Dr. Vural Yiğit, Evrim yay.

Yaşamın Kökeni-Osman Gürel,Pan yay.

Evrim Atlası- Çağlar Sunay, Peter Barrett, Douglas Palmer, Muzaffer Özgüleş T. İŞ BANKASI

Evrim- Tübitak

İçimizdeki Balık-Neil Shubin-NTV

Evrim – Douglas J. Futuyma: Palme Yayınları

Evrimsel Analiz-Scott Freeman,Jon C. Herron, Palme Yay.

Süreç Kuram ve Kavram Olarak Evrim-Yaman Örs, Kaynak Yay.

Evrim Kuramı Üzerine Sorular-Charles Devillers, Henri Tintant,İletişim yay.

Evren ve Evrim-Cihan Türkoğlu, Doruk yay.

Canın Oluşumu- Cihan Türkoğlu, Doruk yay.

Yaşam Nedir?-Erwin Schrödinger, Evrim yay.

Yaşam Nedir?-Biyolojinin Geleceği Üzerine Spekülasyonlar-Kolektif,Evrim yay.

Modern İnsanın Kökeni- Roger Lewin,Tübitak

Hayatın Kökleri-Tübitak

İkili Sarmal-Tübitak

Üçlü Sarmal, gen organizma ve çevre-Rihard Lawontin, çev.Ergi Deniz Özsoy, Tübitak

Doğanın Gizli Bahçesi-Edward O. Wilson, Tübitak

Göl İnsanları,Richard Leakey-Roger Lewin, Tübitak

Olağandışı Yaşamlar- James L. Gould, Carol Grant Gould, Tübitak

Ortak Yaşam Gezegeni, Evrime yeni bir bakış-Lynn Margulis, Varlık/Bilim

Gen Çeviktir-Matt Ridley,Boğaziçi üniveritesi yay

Genlerimizle Yaşamak- Dean Hamer, Peter Copeland, Evrim yay

Genom- Bir Türün Yirmi üç Bölümlük Otobiyografisi- Matt Ridley, Boğaziçi Üniversitesi Yay.

Genlerin Bilgeliği, Evrimde yeni Patikalar-Cristopher Wills, İzdüşüm

Biyoloji Budur – Ernst Mayr: Tübitak Yayınları

Biyoloji – Campbell Reece: Palme

Biyoloji Felsefesi-Elliott Sober, İmge

Biyolojide Diyalektik Yöntem-İ.T. Frolov,Toplumsal Dönüşüm Yay

Biyoteknoloji Yüzyılı-Jeremy Rifkin, Evrim yay

Canlıların Diyalektiği, Yeni Evrim Teorisi-M. Yılmaz Öner, Belge yay.

Yaşamın Tüm çeşitliliği-S. J. Gould,Versus

Davranışlarımızın kökeni-Serol Teber

İçimizdeki Maymun(Biz Neden Biziz?)-Frans de Wael,Metis Bilim

Neil’in Beyniyle Konuşmalar(Düşünce ve Dilin Sinirsel Doğası)- William H. Calvin ve George A. Ojemann, Metis Bilim

Cinsel Aşkın Anatomisi-Helen Fisher

Evrim Adamı-Roy Lewis, Dost

Darwin ve Evrimin Bilimi: Yapı Kredi Yayınları (kitapçık)

Charles Darwin/Bir Doğabilimcinin Evrimi-Richard Milner-Evrim Yay

Charles Darwin-Katrin Hahnemann, İş Banklası Kültür yay.

Charles Darwin/Evrim Devrimi-Rebecca Stefoff-Tübitak

Darwin Devrimi: Evrim – Cogito 60,61(üç aylık düşünce dergisi), Yapı Kredi Yayınları

Darwin Ne Yaptı?- Öner Ünalan

Darwin ve Darwincilik- Dost Yay.

Darwin Gerçeği, Benjamin Farrington, Çağdaş Yayınları

Darwin Sizi Seviyor(Doğal Seçilim ve Dünyanın Yeniden Büyülenmesi)-George Levine,Metis Bilim

Charles Darwin’in Özyaşamöyküsü-Francis Darwin-Daktylos Yay.

Charles Darwin-Alan Gibbons-Türkiye İş Bankası Yay.

Charles Darwin Kimdi?-Deborah Hopkinson-Beyaz Balina Yay.

Biyolojik Evrim Kuramının Arkasındaki Yaşam-Charles Robert Darwin-İş Bankası Yay.

Bilim İnsanlarımız Darwin’i Selamlarken-Alper Dizdar-Yazılama yay.

Darwin ve Beagle Serüveni-Alan Moorehead-Tübitak

Darwin ve Beagle Gemisi’yle Yolculuğu-Felicia Law-Optimist Yay

Son İmparatora Öğütler – Ali Demirsoy: Meteksan

50 Soruda İnsanın Tarih Öncesi Evrimi- Prof. Dr. Metin Özbek

50 Soruda Yerin Evrimi-Prof Dr. Mehmet Sakınç

50 Soruda Yaşamın Tarihi-Dr. Deniz Şahin

50 Soruda Darwin ve Evrim Kuramı- Prof. Dr. Haluk Ertan

Pandanın Başparmağı-Stephen Jay Gould-Versus

Darwin Kuramı Seçme Yazılar-Eleştiriler-Charles Darwin-Pan Yay.Tübitak

Darwin ve Sonrası Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler-Stephen Jay Gould-Tübitak

Tarih Öncesi İnsan-Robert J. Braidwood-Arkeoloji ve Sanat Yay.

Kuramsal Yaklaşımlar Işığında İnsanın Biyokültürel Evrimi-Hüseyin Türk-Bilim Yay.
Cennetten Akan Irmak yaşama Darwinci Bir Bakış-R. Dawkins-Varlık Yay.

Hayvanların Sessiz Dünyası-Hayvanlarda Bilincin Varlığı Üzerine Bir Araştırma-Marian Stamp Dawkins-Tübitak

Belleğin İzinde-Daniel L. Schacter-Yapı Kredi Yay.

Bilinç Gökten Düşmedi-V. Hoimar Ditfurth-Cumhuriyet Kit.

Dinozorların Sessiz Gecesi-Hoimar Von Ditfult , Alan yay. Ve Cumhuriyet Kitap

Aklın Tarih Öncesi –Steven Mithen-Dost Kitabevi

Zamanların Sonu Üzerine Söyleşiler-Jean Delumeau, Umberto Eco, Jean-Glaude Carriere, Stephan Jay Gould

Binyılı Sorgulamak- Stephan Jay Gould, İletişim yay.
Çıplak Maymun-Desmond Morris-İnkılap Yay.

21. Yüzyılda Beyin-Steven Rose-Evrensel Yay.
Tüfek, Mikrop Çelik-Tübitak

İnsan Nasıl İnsan Oldu-M. İlin,E. Segal-Say Yay.

Dünden Bugüne İnsan-Metin Özbek,İmge

İnsanın Kökeni-Richard Leakey-Varlık Yay.

Kendini Yaratan İnsan-Gordon Childe-Varlık Yay

Olağanüstü Hayvanlar, Sıradışı Yaşamlar-Martha Holmes, Michael Gunton-Boyut Yay.

İnsan ve Evrim Gerçeği, Adam Şenel, Özgür Üniversite Kitaplığı

İnsan Türünün Kökeni ve Gelişimi-Çev. Alaeddin şenel-V.P. Alekseyev-Sosyal

Doğanın İnsanlaşması-Serol Teber-Say

Biyoloji Açısından İnsan-Jean Rosland-Varlık

İnsan Yapısı ve Yaşamı-Antony Smith

İnsan Evrimine Yolculuk-Dr Vural Yiğit-Evrim Yay

Antropoloji, İnsan çeşitliliğine bir bakış- Conrad Phillip Kottak,Ütopya Antropoloji dizisi
İnsanın Yükselişi, Türümüzün Biyolojik ve Kültürel Evrimine Bir Bakış-Jakob Bronowski, Say

Büyük Çekişmeler-Hall Hellman,Tübitak

Evrim kuramı ve Bağnazlık-Cemal Yıldırım, Evrim
Bilim ve Yaratılışçılık, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi Görüşü-Türkiye Bilimler Akademisi(Tüba)

Evrim Bilimi ve Yaratılış Efsanesi & Neyin Gerçek ve Neden Önemli Olduğunu Bilmek-Ardea Skybrek-Yordam Kit.

Yaşamın Kökenine Dair 7 İpucu-A.G.Cairns Smith-Sarmal

Evrim ve Yaratılışçılık-Michael Shermer-Varlık


Evrim konusunun izlenebileceği dergiler:

Bilim ve Gelecek

Bilim ve Ütopya

Düşünbil


Evrim konusunun izlenebileceği web siteleri:


http://evrimteorisi.org/

http://evrimianlamak.org

http://evrimolgusu.blogspot.com/

http://insandogasi.blogspot.com

http://evrim-gercegi.tr.gg/

http://yaratiliscilaracevaplar.wordpress.com/

http://hycarpitmalari.blogspot.com/

http://www.richarddawkins.net/


Nilüfer Tekin