12 Şubat 2010 Cuma

Kimliklerde Din Hanesi Bulunmasın!

Laiklik, egemenliği gökyüzünden yeryüzüne indirip tanrının hakimiyetinden halkın hakimiyetine, otokratik devletten demokratik devlete, din devletinden hukuk devletine, ümmetten millete, kuldan bireye, tabadan hak ve söz sahibi vatandaşa geçerek dinin devlet yönetiminden alınıp bireyin vicdanına hapsedilmesidir.


Yani laik devlet dinsiz devlettir.

Ancak, laik bir devlette iktidar ve yönetim talebine yönelik, siyasal olan din, siyaset dışı kalmalıdır. Çünkü siyasi partiler devlet yönetimine talip olmak için vardırlar ve devlet, dini kurallara göre yönetilemez. Çünkü laiklik asıl olarak inanmama özgürlüğüdür ve hiç kimse bir dine ve mezhebe inanmaya ve onun kurallarına göre yaşamaya zorlanamaz. Yani siyasi partiler siyasetlerinde hiçbir şekilde herhangi bir dini inancı kullanamaz. ve din üzerinden siyaset yapamaz.

Laik devlette resmi olarak hiçbir dini inancın gerekleri yapılamaz ve resmi kurumlar inanç ve ibadetlerin gereğine uygun hale getirilemez. Laik devlet, dini eğitim yapamaz, eğitimde dini inanç kullanamaz, ibadet yeri yapamaz, din görevlisi bulunduramaz.


Laiklikte din, devlete karışamaz ama devlet dine karışır. Çünkü vatandaşlarını herhangi bir dini inanç eğitiminden ve baskısından korumak, vatandaşlarının değişik dini inançlara inanma ve inanmama hak ve özgürlüğünü korumak devletin görevidir.


Laik bir ülkede dini inanç bireysel yaşanması gereken bir vicdan meselesidir. Hiç kimse dini inancını ya da inançsızlığını belirtmeye zorlanamaz.


Vatandaşlar arasında, dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez. Vatandaşın dininin resmi belgelerdeki yalın ifadesi bile kaldırılmalıdır. - Vladimir İlyiç Lenin

Lenin’inde belirttiği gibi kimliklerde din hanesi bulunması ayrımcılıktır.

Kimliklerde din hanesi bulunması dini inancını belirtmeye zorlamaktır.

Din hanesinin bulunması ya da din hanesi bulunup da istenildiğinde boş bırakılması, inancı, inançsızlığı ya da başka bir inançta olduğunu belirtmek zorunluluğu ve ayrımcılık demektir.


Ayrıca dini inanç ya da inançsızlık kararsız kalınabilen ve zamanla değişebilen bir şeydir.


Din hanesinin bulunması laikliğe aykırıdır. Kimliklerdeki din hanesi tamamen kaldırılmalıdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder