30 Mayıs 2010 Pazar

Okunması Gereken Kitaplardan Bir Demet

Dinlerin Kutsal kitapları (Kuran,Tevrat, İncil vb.) İslami Kaynaklara Göre Peygamberler-Doç. Dr Abdullah Aydemir-Türkiye Diyanet Vakfı Yay. Din Bu ( Cilt)Turan Dursun Kutsal Kitabın Kaynakları 3 cilt- Turan Dursun Kuran, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni-Muazzez İlmiye Çığ-Kaynak Yay. Tevrat İncil ve Kuran’ın Mezopotamya Yazın Kaynakları-Safa Kaçmaz-El Yay. Kur'an'ın Kökeni-Arif Tekin Dinlerin Kökeni ve İslam’da Reform- Abdullah Rıza Ergüven Evren Bilim ve Tanrı Kavramı- Abdullah Rıza Ergüven İslamiyet Gerçeği (4Cilt) Erdoğan Aydın-Kırmızı Yay. Nasıl Müslüman Olduk- Erdoğan Aydın-Kırmızı Yay. Kadınların Tarihine Giriş-Zerrin Ediz-Adım Yay. İslamiyette Ahlak ve Kadın-Erdoğan Aydın-Kırmızı Yay Şeriat ve Kadın- İlhan Arsel-Kaynak Yay. İslam Çağımıza Yanıt Verebilir mi?- Server Tanilli Hazreti. Muhammed’in Felsefesi- Cemil Sena-Remzi Kur'an'daki Tanrı Muhammed'in Tanrı Anlayışı- İlhan Arsel Tanrı’nın Öyküsü-Tanrı mı İnsanı yarattı, İnsan mı Tanrı’yı Yarattı?-Robert Winston-Çev. Sinan Köseoğlu-Say Totem ve Tabu-Freud-Sosyal Yay. Bilim ve İman Bir Yanılsamanın Geleceği- Freud-Kaynak Platon’un Tanrı Anlayışı-Ekrem Sevil-Birey Yay. Spinoza’nın Tanrı Anlayışı-M. Kazım Arıcan-İz Yay John Locke’da Tanrı Anlayışı-İsmail Çetin-Vadi Yay. Tanrı Yanılgısı-Richard Dawkins Sağduyu Tanrısızlığın İlmihali-Jean Meslier Hızlandırılmış Ateizm dersleri-Versus yayın Felsefe Tarihi-Prof. Macit Gökberk-Remzi Kit. Batı Felsefesi Tarihi Bertrand Russell Felsefe Sözlüğü-Orhan Hançerlioğlu-Remzi Kit. Düşünce Tarihi-Orhan Hançerlioğlu Düşünce Tarihi- Afşar Timuçin-Bulut Yay. Dünya İnançları Sözlüğü-Dinler, Mezhepler, Tarikatlar, Efsaneler-Orhan Hançerlioğlu-Remzi Kit. Toplumbilim Sözlüğü-Orhan Hançerlioğlu-Remzi Kit. Düşünce Tarihi-Afşar Timuçin-Bulut Yay. Dünya Tarihi-William H. McNeill-İmge Yay. Uygarlık Tarihi- Server Tanilli-Cumhuriyet Kit, Alkım Yay. Yüzyılların Gerçeği ve Mirası 6 Cilt- Server Tanilli İlkel Topluluktan Uygar Toluma-Alaeddin Şenel-Bilim ve Sanat Yay. İnsanlık Tarihi- Alaeddin Şenel Siyasal Düşünceler Tarihi-Alâeddin Şenel Tüfek, Mikrop ve Çelik- Jared Diamond Ortadoğu Mitolojisi-Samuel Henry Hooke-Çev. A. Şenel-İmge Yay. Tarih Sümer'de Başlar-Samuel Noah Kramer-Kabalcı Enuma Eliş Babil Yaratılış Destanı- Alexsander Heidel-Ayraç Yay. Gılgameş-N.K.Heidell-Avesta Yay Felsefeye Giriş-Afşar Timuçin-Bulut Yay. Felsefeye Giriş- Ahmet Cevizci-Sentez Yay.Nobel Yay. Felsefeye Giriş-Takiyyettin Mengüşoğlu-Remzi Mantık ve Diyalektik-Aydın Çubukçu-Evrensel Teoride ve Eylemde Diyalektik Materyalizm-Aydın Çubukçu-Evrensel Antik Felsefe Metinler ve Açıklamalar-Walther Kranz-Sosyal Yay. Metinlerle Felsefeye Giriş-Mustafa Günay-Karakan Kit. Kant-Nejat Bozkurt-Say Yay. Hegel-Nejat Bozkurt-Say Yay. Bilimsel Felsefenin Doğuşu-Hans Reichenbach-Bilgi Yay. Bilim Felsefesi-Cemal Yıldırım-Remzi Kit. Bilim Felsefesi-Ömer Demir-Ağaç Yay. Bilimsel Felsefenin Işığında-Yaman Örs-İmge Kit. Pozitivizm-Bilim ve Düşünce(Pozitivizmin Eleştirisi)-Evrensel Yay. Pozitivizme ve Pragmatizme Karşı Felsefeyi Savunmak-Maurice Cornforth-Evrensel Yay. Nietzsche ve Postmodernizmin Gerçek Yüzü-Yener Orkunoğlu-Ceylan Yay. Postmodernizm ve Eleştirisi-Dilek Doltaş-İnkılap Postmodernizme Hayır-John M. Ellis-Doruk Yay. Postmodernizm, Dayandığı İlkeler ve Bilim Felsefesi-Hasan Aydın-İnsancıl Yay. Postmodern Çağda İslam ve Bilim-Hasan Aydın-Bilim ve Gelecek Kit. Yapısalcılıktan Postmoderniteye Elli Çağdaş Düşünür-John Lechte-Açılımkitap Gazzali, Felsefesi ve İslam Modernizmine Etkileri-Hasan Aydın-Naturel Yay. Toplumsal Cinsiyet-Zehra Y. Dökmen-Remzi Kit. Etik, Ahlak Felsefesi Doğan Özlem-Say Yay. Platon Bir Gün-Thomas Cathcart, Daniel Klein-Aylak Kit. Voltaire ve Aydınlanma- Server Tanilli-Alkım, Adam Aydın ve Aydın- İlhan Arsel-Kaynak Felsefenin Başlangıç İlkeleri- Georges Politzer-Sol Felsefenin Temel İlkeleri-Georges Politzer-Sol. Sosyalizmin Işığında Felsefe, Bilim ve Din-Rene Maublanc,Marcel Cachin-Evrensel Yay. Mantık ve Diyalektik-Aydın Çubukçu-Evrensel Yay. İlkel Köleci Feodal Toplum-Zubritski,Mitropolski,Kerov-Sol Yay. Kapitalist Toplum-Zubritski,Mitropolski,Kerov-Sol Yay. Sosyalizmin Alfabesi-Leo Huberman-Sol Yay. Diyalektik ve Tarihsel Materyalizmin ABCESİ-Boguslavski, Karpuşin, Rakitov-Sol Yay. Komünist Manifesto ve Komünizmin İlkeleri-K. Marx, F. Engels-Sol Yay. Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı-V.İ. Lenin-Sol Yay. Burjuva Demokrasisi ve Proleterya Diktatörlüğü-V.İ.Lenin-Sol Yay. Materyalizm ve Ampiryo Kritisizm- Lenin-Sol yayınları Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni-Friedrich Engels-Sol Yay. Anti-Dühring-Friedrich Engels-Sol Yay. Doğanın Diyalektiği-Engels-Sol Madde ve İnsan-M. Vasilyev, K. Stanyukoviç-Onur Yay. Din Üzerine-K.Marx, F.Engels-Sol Yay. Emek Din ve İnsan-Çev. Arif Berberoğlu-Evrensel Yay. Anarşizm mi Sosyalizm mi-J.V. Stalin-Sol Yay. Stalin’i Anlamak-Kemal Okuyan-Yazılama Yay. Proleterya Diktatörlüğü-Karl Kautsky-Yazılama Yay. Devrim Sonrası Toplumlar-Paul Sweezy-Kalkedon Yay. Gorbaçov’la Devrim Üstüne Konuşmalar-Zülfü Livaneli-Remzi Kit. Marksizm Tartışmaları, Manifestonun Güncelliği-Der.Özgür Orhangazi-Ütopya Yay. Marksizmin Ötesinde Marksizm-Kolektif- İmge Kit. Yaşanmamış Sosyalizm-M. İnanç Turan-Yordam Kit. Sosyalizmin Yenilgisi ve Geleceği-Hans Heinz Holz-Yordam Kit. Sosyalizmin Geleceği-Editör Fikret Başkaya-Özgür Üniversite Yay. Mantık ve Diyalektik-Aydın Çubukçu-Evrensel Teoride ve Eylemde Diyalektik Materyalizm-Aydın Çubukçu-Evrensel Daha İyi Bir Dünya Arayışı-Karl R. Popper-Yapı Kredi Yay. Karl Popper’ın Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı-Bryan Magee-Remzi Kit. Bilimsel Araştırmanın Mantığı-Karl. Popper-Yapı Kredi Yay. Zeitgeist Ne Anlatıyor?-Kırmızıkedi Yay. Tarihte Bilim(2 Cilt)- J.D.Bernal-Evrensel Bilim Tarihi-Cemal Yıldırım-Remzi Kit. Tarih Boyunca İlim ve Din- A. Adnan Adıvar-Remzi Kit. Aklın İsyanı Marksist Felsefe ve Modern Bilim-Alan Woods,Ted Grant-Tarih Bilinci Yayınevi Marksizm ve Antropoloji-Maurice Bloch-Ütopya Yay. Modern Bilimin Oluşumu-Richard S.Westfall-Tübitak İslam ve Bilim Pervez Hoodbhoy-Düşün Yay. Özgür Bir Toplumda Bilim-Paul Feyerabend-Ayrıntı Yay. Akla Veda-Paul Feyerabend-Ayrıntı Yay. Batıl İnanç-Robert L. Park-İstanbul Kültür Üniversitesi Yay. Büyük Patlama, Bir ‘’Metafizik’’ Araştırma Programının Eleştirisi-E. Renan Pekünlü-İstanbul Kültür Üniversitesi Evrim Konuşmaları-Mayıs 2009 Bilimin Öncüleri-Cemal Yıldırım-Bilim ve Gelecek Kit. Dünyayı Değiştiren Beş Denklem-Michael Guillen-Tübitak Bilimde En Büyük Beş Fikir-Charles M. Wynn,Arthur W. Wiggins-Palme Yay. Başlangıçta Hidrojen Vardı-Hoimar V. Ditfurth-Cumhuriyet Kit. İlk Üç Dakika, S. Weinberg-Tübitak Evren ve Evrim-Cihan Türkoğlu, Doruk yay. Dünya'nın En Güzel Tarihi – Hubert Reeves,Joel De Rosnay,Yves Coppens-T. İş Bankası Yay. Bitkilerin En Güzel Tarihi – Jacques Girardon,Jean-Marie Pelt,Marcel Mazover,Teodore Monod- T. İş Bankası Yay. Hayvanların En Güzel Tarihi – Pascal Picq, Jean-Pierre Digard,Boris Cyrulnik,Karine Lou Matignon- T. İş Bankası Yay. Yerkürenin En Güzel Tarihi – Lester R. Brown, Andre Bahic, Paul Tapponier, Jacques Girardon- T. İş Bankası Yay. Spencer’ın Felsefesi-Mine Kaya Keha-Fenomen Yay. Tüfek, Mikrop Çelik-Tübitak Rastlantı ve Kaos-David Ruelle-Tübitak Rastlantı ve Zorunluluk-Jacques Monod-Dost Kit. Evrenin Zerafeti-G. Brian-Tübitak Evrenin Başlangıcı ve Sonu-Charles Seife-Metis Yay. Zaman ve Uzay-Mary ve John Gribben-Tübitak Zamanın Kısa Tarihi Büyük Patlamadan Kara Deliklere-Stephen W. Hawking-Doğan Kit. Zamanın Daha kısa Tarihi-Stephen Hawking-Doğan Kit. Kozmos’tan Kuantum’a-Yalçın İnan-Doruk Yay. (Herkes İçin Kuantum Fiziği)Kuantum Dünyası-Kennth W. Ford-Güncel Yay. Schrödinger’in Kedisinin Peşinde,Kuantum Fiziği ve Gerçeklik-John Gribben-Metis Bilim Yeni Fizik Kuvantumları-Louis De Broglie-Kabalcı Yay. İzafiyet Teorisi-Albert Einstein-Say Yay. Fiziğin Evrimi-Albert Einstein,Leopold İnfeld-Onur Yay Sahte Bilim, Özel Görelilik Teorisine Otopsi-Özgen Ersan-İnfo Yay. Fiziğin F’si-Çağlar Tuncay-Arkadaş Yay. Albert Einstein, Bilimsel Kişiliği ve Dünyamıza Etkisi-Leopold Infeld-Bilgi yay. Einstein, Yaratıcı ve Başkaldıran-Banes Hoffman-Evrim Yay. Einstein-Prof. Dr. Nejat Bozkurt-Say Yay. Einstein’ın Sırrı,Görelilik Görece Kolaylaştı-Barry Parker-Güncel yay. Kuvantum’u Anlamak-Barry Parker-Güncel Yay. Herkes İçin Kuvantum Fiziği,Kuvantum Dünyası-Kennth W. Ford-Güncel Yay. Kuantum Elektro-Dinamiği-Richard Feynman-Nar Yay. Fizik Yasaları Üzerine-Richard Feynman-Tübitak Feyman’ın Kayıp Dersi-Dawid L. Goodstein, Judith R. Goodstein Keşfetme Hazzı-Richard Feynman-Evrim Yay. Galiba Şaka Yapıyorsunuz Feynman-Richard Feyman-Evrim Yay. Fiziğin Gizemi 1,2,3-Roger Penrose-Tübitak Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Teorisine Giriş-Max Planck(çev. Yılmaz Öner)-Spartaküs Yay. Bilimin Serüveni-Sayıların İcadından Sicim Teorisine4000 Yıllık Resimli-John Langone,Bruce Stutz, Andrea Gianopoulos-NTV Simetri ve Evrenin Görkemli Güzelliğini AnlamakChristopher T, Hill,.Leon Lederman-Güncel Yay. Kaos-James Gleick-Tübitak Rastlantı ve Kaos-David Ruelle-Tübitak Rastlantı ve Zorunluluk-Jacques Monod-Dost Maddenin Son Yapıtaşları-Gerard Hooft-Tübitak Parçacık Fiziği, En Küçüğü Keşfetme Macerası-Sezen Segman-Odtü Geliştirme Vakfı Yay. Atomun İçinde-Ramazan Karakale-Güncel Yay. Atomaltı Parçacıklar-Steven Weinberg-Tübitak Ötesi olmayan Kuram Düşleri-Steven Weinberg-Evrim Yay. Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı-Carl Sagan-Tübitak Tanrı’nın Kapısını Çalan Bilim-Carl Sagan-Altın Kitaplar Tanrı Parçacığı-Evren Yanıt ise Soru Ne?-Dick Teresi, Leon Ledeman-Evrim Yay. 50 SORUDA KİTAP DİZİSİ-Bilim ve Gelecek Kitaplığı 50 Soruda İnsanın Tarih Öncesi Evrimi- Prof. Dr. Metin Özbek 50 Soruda Aydınlanma-Afşar Tiöuçin, Ai Timuçin 50 Soruda Görelilik Kuramı- Prof. Dr. Ömür Akyüz, Yard. Doç. Dr. İbrahim Semiz 50 Soruda Yerin Evrimi-Prof Dr. Mehmet Sakınç 50 Soruda Darwin ve Evrim Kuramı- Prof. Dr. Haluk Ertan 50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem- Alaeddin Şenel editörlüğünde 50 Soruda Matematik- Prof. Dr. Şahin Koçak 50 Soruda Evren- Çağlar Sunay 50 Soruda Kuantum Kuramı ve Nanoteknoloji-Prof. Dr. Tekin Dereli, Prof. Dr.Gülay Dereli 50 Soruda Büyük Patlama Kuramı-Prof. Dr. Metin Hotinli 50 Soruda Yaşamın Tarihi-Dr. Deniz Şahin 50 Soruda Deprem-Prof. Dr. Haluk Eyidoğan 50 Soruda Arkeoloji-Prof. Dr. Mehmet Özdoğan Platon’dan Jambulos’a Antikçağ Ütopyaları-Kaynak Yay. Ütopya, Thomas More’dan Walter Benjamin’e-Miguel Abensour-Versus Yay. Toplum Biçimlerinin Gelişimi-Hikmet Kıvılcımlı-Ekim Yay. Tarih Tezi Tarih Devrim Sosyalizm-Hikmet Kıvılcımlı-Sosyalist Kütüphanesi Tarih Tezi Işığında Allah, Peygamber, Kitap-Hikmet Kıvılcımlı-Bumerang Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği-Emre Kongar-Remzi Kit. Nutuk(bugünkü dille)-Kemal Atatürk-Atatürk Araştırma Merkezi Medeni Bilgiler-Atatürk-Örgün Yay. Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları-Prof. Dr. A. Afet İnan-Türk Tarih Kurumu Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri(bugünkü dille)-Atatürk Araştırma Merkezi Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri(bugünkü dille)Atatürk Araştırma Merkezi Atatürk dönemi tarih kitapları Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri-Prof. Dr. Utkan Kocatürk-Atatürk Araştırma Merkezi Kemalist Devrim 4 Cilt-Doğu Perinçek-Kaynak Yunanlıların ve Anadolu Rumlarının Anlatımıyla İzmir Savaşı-Bilge Umar-İnkılap Yay. Batılıların Gözüyle Osmanlı Tarihi-Nokta Yay. Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri(Atatürk Dönemi Ders Kitabı)-Muallim Abdulbaki-Kaynak Yay. Atatürk, Din ve Laiklik Üzerine-Doğu Perinçek-Kaynak Yay. Laiklik ve Şeriat Çatışması-Bahir Mazhar Erüreten-Toplumsal Dönüşüm Yay. Laik Eitimden Şeriatçı Eğitime-Nurettin Koç-Berfin Yay. Laikliğin Neresindeyiz, Kemalizm Laikliğinden Türk İslam Sentezine-Mehmet Bedri Gültekin-Kaynak Yay. Tarih Ders Kitaplarında(1931-1993), Türk Tarih Tezinden Türk İslam Sentezine-Etienne Copeaux-Tarih Vakfı Yurt yay. Atatürk’ün Sovyetler’le Görüşmeleri-Mehmet perinçek-Kaynak Yay. Sosyalizm, Kemalizm ve Din-Alpaslan Işıklı-İmge Kit. Lenin,Stalin ve Mao’nun Türkiye Yazıları-Doğu Perinçek-Kaynak Yay. Türkiye Solu-Ergun Aydınoğlu-Versus Yay. Bizim 68-Aydın Çubukçu-Evrensel Liberaller, Ulusalcılar İslamcılar ve Ötekiler-Haluk Şahin-Say Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler-Niyazi Berkes-Kaynak Yay. Milliyetçilik, Yurtseverlik Ve Sol-Editör:Fikret BaşkayaÖzgür Üniversite Yay. Emperyalizm, Milliyetçilik ve Kürt Sorunu-S. Cihan-Evrensel Yay. Emperyalizm, Milliyetçilik ve Kürt Sorunu- S. Cihan Evrensel Yay. Kürt Sorunu, Kökeni ve Gelişimi-Kemal Kirişçi,Gareth M. Winrow-Tarih vakfı Yurt Yay. Kürt Sorunu-Altan Tan-Timaş Yay. Kürt Sorununda Çözüm Önerileri-Hakan Tahmaz-Kalkedon Yay. Avrupa Birliği ve Çokkültürcülük Yalanı-Sibel Özbudun,Temel Demirer-Ütopya Yay. Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek(Kuramlar ve Uygulamalar)-Alain Dieckhoff,Christophe Jaffrelot-İletişim Yay. 21. Yüzyılda Milliyetçilik-Umut Özkırımlı-İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay. Milliyetçilik Kuramları-Umut Özkırımlı-Doğubatı Yay. (Türkiye’de Kesişen çatışan) Dinsel ve Etnik Kimlikler-Rasim Özgür Dönmez, PınarEnneli, Nezahat Altuntaş-Say Yay. Milliyetçilik Türkiye' nin Çıkmazı- Erdoğan Aydın-Kırmızı Yay. Osmanlı Gerçeği-Erdoğan Aydın-Kırmızı Öteki Tarih-Erdoğan Aydın-Kırmızı Tarih bilincinden Yaşam sevincine İnsanlığın Sözleri-Ender Helvacıoğlu-Bilim ve Gelecek Kit. Bilim Adamlarından Savaşa Karşı Yazılar-Aydın Çubukçu-Derleme-Evrensel Ekler: Kadınlar Üzerine Kitaplar Kadının Ruhsal Yapısı-Karen Horney-Payel Yay. Kadının Evrimi1,2-Evelyn Reed-Payel Yay. Kadın ‘’İkinci Cins’’1 Genç Kızlık Çağı-Simone de Beauvoir-Payel Yay Kadın ‘’İkinci Cins’’ 2 Evlilik Çağı-Simone de Beauvoir-Payel Yay. Cinselliğin Diyalektiği Kadın Özgürlüğü Davası-Shulamith Firestone-Payel Yay. Kadının Yazısız Tarihi-Yıldız Cıbıroğlu-Payel Yay. Felsefenin Öyküsü-Will Durant-İz Yay. Tanrı’nın Öyküsü-Tanrı mı İnsanı İnsan mı Tanrı’yı Yarattı-Robert Winston-Say Köpeğinize Kuantum Fiziğini Nasıl Öğretirsiniz?-Chad Orzel-Aylak Kitap Hegel’in Kayıp Mantığı-Mustafa Cemal-Özgür Belge Yay. Kısaca Felsefe-Kurtuluş Dinçer-Pharmakon Kit. Marx’ın Ekolojisi (Materyalizm ve Doğa)-John Bellamy Foster-Epos Yay. Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kürtler ve Kürt Direnişleri (1817-1867)-Sinan Hakan-Doz Yay Atatürk/Modern Türkiye’nin Kurucusu-Andrew Mango-Remzi Yay. Tanrıya Karşı Söylev- Marquis de Sade-Versus Felsefe Defterleri-Vladimir İlyiç Lenin-Sosyal yay. Kuran’ın Eleştirisi-İlhan Arsel Neden Hıristiyan Değilim-Bertrand Russell İnsanlar Neden Saçma Şeylere İnanır-Michael Shermer Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı-Carl Sagan Türkiye’nin Kürt Meselesi-Graham E. Fuller/Henri J. Barkey-Profil Yay. Tarihte Tanrı Fikrinin Doğuşu-Jean Bottero İyilik ve Kötülüğün Bilimi-Michael Shermer Evrenin Dokusu/Uzay Zaman ve Gerçekliğin Dokusu-Brian Grene-Tübitak Başarısız Hipotez/TANRI/Bilim Tanrı’nın Varolmadığını Nasıl Gösteriyor-Victor J. Stenger-Aylak Kit. Ateist Manifesto-Michel Onfray Atomların Dansı-M. Chown-Alfa Yay. Beyond The Hoax-Alan Sokal-Alfa Yay. Felsefe Üzerine-M. Şehmus Güzel-Kardelen Yay-2011-136 sf. Ulusal Sorun/Ulusların Kendi Yazgısını Tayin Hakkı ve Özerklik-Rosa Lüxemburg-Belge Yay. Ölmeden Önce Okunması Gereken 1001 Kitap(Roman)-Peter Ackroyd-2007-960 sf-Caretta Yay. Derleyen: Nilüfer Tekin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder