21 Mart 2014 Cuma

Hristiyanlıkta Kadın 2


Hristiyanlıkta kadın-erkek ayrımın olmadığını savunan Hristiyanlar ve araştırmacılar kadının Hristiyanlıktaki konumunun eskiye göre daha iyi olduğunu açıklamak için dört gerekçe öne çıkarırlar:

1-Tanrı kadın ve erkeği insan olarak kendi suretinde yaratmıştır, kadın da erkek gibi kutsal ruhun etkisi altındadır.

2-İsa’nın dirilişi ilk olarak kadınlara haber verilmiştir.

3-Kitabı Mukaddes’te Tanrı’nın halkına liderlik eden birçok otoriter kadın örneği içerir.

4- Pavlus, kadın ve erkeklerin Mesih'te eşit olduklarını bildirir. (Galatyalılar 3 :28)

Bunlara ek olarak, İsa, silahlı mücadele ve şiddet yerine, herkesle barışık olmayı, kusurları bağışlamayı, hasımlarla uyuşmayı, düşmanlarını sevmeyi getirmeye çalışmıştır. İsa’nın Roma kültüründen etkilenen reformist öğretisinin etkisiyle Yahudi şeriatının erkeklerin çok eşli evliliği, recm, çocuk ve hayvan kurban etme, sünnet, domuz eti yeme yasağı gibi birçok unsuru yürürlükten kaldırılmış, çok eşli evlilikten tek eşli evliliğe geçilmiştir.


1-Tanrı kadın ve erkeği insan olarak kendi suretinde yaratmıştır, kadın da erkek gibi kutsal ruhun etkisi altındadır.

Burada herhalgi bir ayrım yapılmaksızın, aralarında bir eşitsizlik olmaksızın erkek ve kadın birlikte ‘insan’ı oluşturmaktadırlar.

Yaratılış 1/26-28
26Tanrı, “Kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.”
27Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tanrı’nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. 
28Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.


2-İsa’nın dirilişi ilk olarak kadınlara haber verilmiştir.

İsa tutuklandığında erkek havariler kaçışırken, kadınlar direnerek çarmıha kadar ona eşlik ettiler. İsa’nın dirilişine ilk tanıklık eden ve inanan Marya Magdalena oldu. Marya Magdalena, Joanna, Susana İsa’ya ilk inananlardan olup, ona büyük destek verdiler. https://mgurgan.wordpress.com/tag/junia/3-Kitabı Mukaddes Tanrı’nın halkına liderlik eden birçok otoriter kadın örneği içerir.

İsa tutuklandığında erkek havariler kaçışırken, kadınlar direnerek çarmıha kadar ona eşlik ettiler. İsa’nın dirilişine ilk tanıklık eden ve inanan Marya Magdalena oldu. Marya Magdalena, Joanna, Susana İsa’ya ilk inananlardan olup, ona büyük destek verdiler. Marya veMartha İsa’yı evlerinde ağırlar, ona büyük bir misafirperverlik gösterirlerdi.

İsa’nın ölümünden sonraki ilk yüzyılda hristiyanların çoğu kadındı.
Paulus mektuplarında Prisca, Junia, Julia ve Nereus’un kızkardeşinin misyonerlik faaliyetlerinden övgüyle söz etmektedir. Paulus Prisca ve kocasının onu korumak için hayatlarını tehlikeye attıklarını bildirmektedir. Junia’yı çalışmalarından ötürü havari olarak ilan etmiştir. Marya ve Persis gayretli çabalarından ötürü övülmektedir.
Euodia ve Syntyche’yi takipçileri olarak ilan etmiştir.
İlk hristiyanlar kiliseleri olmadığından, evlerde toplanan küçük gruplardı. Bu “ev-kilise”lerin liderleri kadınlardı. Thyatira’lı Lydia, Laodicea’lı Nympha gibi kadınlar, evlerinde toplanan bu grupların sekreterlik işlerini yürütmek gibi önemli roller üstlenmişlerdi.
Paulus, Phoebe adlı kadının vaazlar verdiğini, kehanetlerde bulunduğunu anlatmaktadır. Kadınlar vaaz vermek, eğitim yapmak, topluluklara konuşmak gibi dini görevleri başarıyla yürütürlerdi4- Pavlus, kadın ve erkeklerin Mesih'te eşit olduklarını bildirir. (Galatyalılar 3 :28)

28Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa’da birsiniz. 


Bunlara ek olarak, İsa, silahlı mücadele ve şiddet yerine, herkesle barışık olmayı, kusurları bağışlamayı, hasımlarla uyuşmayı, düşmanlarını sevmeyi getirmeye çalışmıştır. İsa’nın Roma kültüründen etkilenen reformist öğretisinin etkisiyle Yahudi şeriatının erkeklerin çok eşli evliliği, recm, çocuk ve hayvan kurban etme, sünnet, domuz eti yeme yasağı gibi birçok unsuru yürürlükten kaldırılmış, çok eşli evlilikten tek eşli evliliğe geçilmiştir.


Öfke ve Cinayet
21 “Atalarımıza, ‘Adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak’ dendiğini duydunuz. 
22Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul’da yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. 
23-24Bu yüzden, sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikâyeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış; sonra gelip adağını sun. 
25Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim edebilir; sonunda da hapse atılabilirsin. 
26Sana doğrusunu söyleyeyim, borcunun son kuruşunu ödemeden oradan asla çıkamazsın.”

Göze Göz, Dişe Diş
38 “ ‘Göze göz, dişe diş’ dendiğini duydunuz. 
39Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. 
40Size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. 
41Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanla iki bin adım yürüyün. 
42Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin.”
Düşmanlarınızı Sevin
43 “ ‘Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin’ dendiğini duydunuz. 
44Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. 
45Öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız. Çünkü O, güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.
46Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? 
47Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu? 
48Bu nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun.”


Tanrı’nın Çocukları
3Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize “Tanrı’nın çocukları” deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba’yı tanımadığı için bizi de tanımıyor. 
2Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı’nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü zaman O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz. 
3Mesih’te bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar.
4Günah işleyen, yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek, yasaya karşı gelmek demektir. 
5Mesih’in, günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz. 
6Mesih’te yaşayan, günah işlemez. Günah işleyen O’nu ne görmüştür, ne de tanımıştır. 
7Yavrularım, kimse sizi aldatmasın. Mesih doğru olduğu gibi, doğru olanı yapan da doğru kişidir. 
8Günah işleyen, İblis’tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı’nın Oğlu, İblis’in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. 
9Tanrı’dan doğmuş olan, günah işlemez. Çünkü Tanrı’nın tohumu onda yaşar. Tanrı’dan doğmuş olduğu için günah işleyemez. 
10Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı’dan değildir. İşte Tanrı’nın çocuklarıyla İblis’in çocukları böyle ayırt edilir.

Birbirimizi Sevelim
11 Başlangıçtan beri işittiğiniz buyruk şudur: Birbirimizi sevelim. 
12Şeytan’a ait olup kardeşini öldüren Kayin gibi olmayalım. Kayin kardeşini neden öldürdü? Kendi yaptıkları kötü, kardeşinin yaptıkları doğru olduğu için öldürdü.
13Kardeşler, dünya sizden nefret ederse şaşmayın. 
14Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Sevmeyen ölümde kalır. 
15Kardeşinden nefret eden katildir. Hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz. 
16Sevginin ne olduğunu Mesih’in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir. 
17Dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişide Tanrı’nın sevgisi olabilir mi?
18Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim. 
19-20Böylelikle gerçeğe ait olduğumuzu bileceğiz ve yüreğimiz bizi ne zaman suçlarsa, Tanrı’nın önünde onu yatıştıracağız. Çünkü Tanrı yüreğimizden daha büyüktür ve her şeyi bilir. 
21-22Sevgili kardeşlerim, yüreğimiz bizi suçlamazsa, Tanrı’nın önünde cesaretimiz olur, O’ndan ne dilersek alırız. Çünkü O’nun buyruklarını yerine getiriyor, O’nu hoşnut eden şeyleri yapıyoruz. 
23O’nun buyruğu Oğlu İsa Mesih’in adına inanmamız ve İsa’nın buyurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir. 
24Tanrı’nın buyruklarını yerine getiren Tanrı’da yaşar, Tanrı da o kişide yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği Ruh sayesinde biliriz.

11Sevgili kardeşim, kötüyü değil, iyiyi örnek al. İyilik yapan kişi Tanrı’dandır.Hristiyanlıkta Şiddet

Matta 10

34 “Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Barış değil, kılıç getirmeye geldim. 
35Çünkü ben babayla oğulun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. 


Luka 12
49“Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı! 
50Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum! 
51Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum, ayrılık getirmeye geldim. 
52Bundan böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, üçe karşı iki bölünmüş olacak. 
53Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktır.”


İsa’nın burada kastettiği, silahlı mücadele edilmesi, insanların din uğruna öldürülmesi değil, insanların getirdiği yeni din dolayısıyla birbirlerine girecekleridir:

Matta 10

21“Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya başkaldırıp onları öldürtecek.
22Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. 
23Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın.

Matta 10

İsa On İki Elçisini Göreve Gönderiyor
10İsa on iki öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi.
2-4Bu on iki elçinin adları şöyle: Birincisi Petrus adıyla bilinen Simun, onun kardeşi Andreas, Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Tomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay oğlu Yakup ve Taday, Yurtsever Simun ve İsa’ya ihanet eden Yahuda İskariot.
5İsa Onikiler’i şu buyrukla halkın arasına gönderdi: “Öteki ulusların arasına girmeyin. Samiriyeliler’in kentlerine de uğramayın. 
6Bunun yerine, İsrail halkının yitik koyunlarına gidin. 
7Gittiğiniz her yerde Göklerin Egemenliği’nin yaklaştığını duyurun. 
8Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. 
9Kuşağınıza altın, gümüş, ya da bakır para koymayın. 
10Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. 
11Hangi kent ya da köye girerseniz, orada saygıdeğer birini arayın ve ayrılıncaya dek onunla kalın. 
12Onun evine girerken, evdekilere esenlik dileyin. 
13Eğer evdekiler buna layıksa, dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın; layık değillerse, size geri dönsün. 
14Sizi kabul etmez, sözlerinizi dinlemezlerse o evden ya da kentten ayrılırken, ayaklarınızın tozunu silkin. 
15Size doğrusunu söyleyeyim, yargı günü o kentin hali Sodom’la Gomora bölgesinin halinden beter olacaktır.”
Gelecekteki Sıkıntılar
16 “İşte, sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. 
17İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar. 
18Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. 
19Sizleri mahkemeye verdiklerinde, neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. 
20Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan Babanız’ın Ruhu olacak.
21“Kardeş kardeşi, baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya başkaldırıp onları öldürtecek.
22Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. 
23Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu gelinceye dek İsrail’in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız.
24“Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir. 
25Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine Baalzevul derlerse, ev halkına neler demezler!”
Kimden Korkmalı
26 “Bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. 
27Size karanlıkta söylediklerimi, siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı, damlardan duyurun.
28Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı’dan korkun. 
29İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Babanız’ın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez.
30Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. 
31Onun için korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz.
32“İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerdeki Babam’ın önünde açıkça kabul edeceğim.
33İnsanların önünde beni inkâr edeni, ben de göklerdeki Babam’ın önünde inkâr edeceğim.”
İsa’ya Layık Olmak
34 “Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Barış değil, kılıç getirmeye geldim. 
35Çünkü ben babayla oğulun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. 
36‘İnsanın düşmanı kendi ev halkı olacak.’
37Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. 
38Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen bana layık değildir. 
39Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır.
40“Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. 
41Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için kabul eden, doğru kişiye yaraşan bir ödül alacaktır. 
42Bu sıradan kişilerden birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren, size doğrusunu söyleyeyim, ödülsüz kalmayacaktır.”Luka 12:

Uyarılar ve Teşvikler
12O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı: “Ferisiler’in mayasından –yani, ikiyüzlülükten– kaçının. 
2Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. 
3Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak, kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır.
4“Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren, ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın.
5Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım: Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı’dan korkun. Evet, size söylüyorum, O’ndan korkun. 
6Beş serçe iki meteliğe satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir. 
7Nitekim başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz.
8“Size şunu söyleyeyim, insanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, İnsanoğlu da Tanrı’nın melekleri önünde açıkça kabul edecek. 
9Ama kim beni insanlar önünde inkâr ederse, kendisi de Tanrı’nın melekleri önünde inkâr edilecek. 
10İnsanoğlu’na karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak. Oysa Kutsal Ruh’a küfreden bağışlanmayacaktır.
11“Sizi havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında, ‘Kendimizi neyle, nasıl savunacağız?’ ya da, ‘Ne söyleyeceğiz?’ diye kaygılanmayın. 
12Kutsal Ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir.”
Zengin Budala
13 Kalabalığın içinden biri İsa’ya, “Öğretmenim, kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın” dedi.
14İsa ona şöyle dedi: “Ey adam! Kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı?” 
15Sonra onlara, “Dikkatli olun!” dedi. “Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı, malının çokluğuna bağlı değildir.”
16İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: “Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. 
17Adam kendi kendine, ‘Ne yapacağım? Ürünlerimi koyacak yerim yok’ diye düşündü. 
18Sonra, ‘Şöyle yapacağım’ dedi. ‘Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım, bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. 
19Kendime, ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malın var. Rahatına bak, ye, iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim.’
20“Ama Tanrı ona, ‘Ey akılsız!’ dedi. ‘Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak?’
21“Kendisi için servet biriktiren, ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur.”
Kaygılanmayın
22 İsa öğrencilerine şöyle dedi: “Bu nedenle size şunu söylüyorum: ‘Ne yiyeceğiz?’ diye canınız için, ‘Ne giyeceğiz?’ diye bedeniniz için kaygılanmayın. 
23Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir. 
24Kargalara bakın! Ne eker, ne biçerler; ne kilerleri, ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz!
25Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? 
26Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre, öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz?
27“Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın! Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. 
28Ey kıt imanlılar, bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı’nın sizi de giydireceği çok daha kesindir. 
29‘Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz?’ diye düşünüp tasalanmayın. 
30Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa Babanız, bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. 
31Siz O’nun egemenliğinin ardından gidin, o zaman size bunlar da verilecektir.
32“Korkma, ey küçük sürü! Çünkü Babanız, egemenliği size vermeyi uygun gördü. 
33Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır, ne de güve onu yer. 
34Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır.”
Uyanık ve Hazırlıklı Olun
35 “Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. 
36Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. 
37Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu! Size doğrusunu söyleyeyim, efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek. 
38Efendi gecenin ister ikinci, ister üçüncü nöbetinde gelsin, uyanık bulacağı kölelere ne mutlu! 
39Ama şunu bilin ki, ev sahibi, hırsızın hangi saatte geleceğini bilse, evinin soyulmasına fırsat vermez. 
40Siz de hazır olun. Çünkü İnsanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir.”
41Petrus, “Ya Rab” dedi, “Bu benzetmeyi bizim için mi anlatıyorsun, yoksa herkes için mi?”
42Rab de şöyle dedi: “Efendinin, uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kâhya kimdir? 
43Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu! 
44Size gerçeği söyleyeyim, efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. 
45-46Ama o köle içinden, ‘Efendim gecikiyor’ der, kadın ve erkek hizmetkârları dövmeye, yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa, efendisi, onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp imansızlarla bir tutacaktır.
47“Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek. 
48Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan, az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse, ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse, kendisinden daha fazlası istenecektir.
49“Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı! 
50Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum! 
51Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum, ayrılık getirmeye geldim. 
52Bundan böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, üçe karşı iki bölünmüş olacak. 
53Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktır.”
Belirtileri Anlamak
54 İsa halka şunları da söyledi: “Batıda bir bulutun yükseldiğini görünce siz hemen, ‘Sağanak geliyor’ diyorsunuz, ve öyle oluyor. 
55Rüzgarın güneyden estiğini görünce, ‘Çok sıcak olacak’ diyorsunuz, ve öyle oluyor. 
56Sizi ikiyüzlüler! Yeryüzünün ve gökyüzünün görünümünden bir anlam çıkarabiliyorsunuz da, şimdiki zamanın anlamını nasıl oluyor da çıkaramıyorsunuz?
57“Doğru olana neden kendiniz karar vermiyorsunuz? 
58Sizden davacı olanla birlikte yargıca giderken, yolda onunla anlaşmak için elinizden geleni yapın. Yoksa o sizi yargıcın önüne sürükler, yargıç gardiyanın eline verir, gardiyan da sizi hapse atar. 
59Size şunu söyleyeyim, borcunuzun son kuruşunu ödemedikçe oradan asla çıkamazsınız.”


Sünnet:

19Sünnetli olup olmamak önemli değildir. Önemli olan, Tanrı’nın buyruklarını yerine getirmektir. 
Korintliler 7


Bedensel sünnet eski ahitte Mesih'in gelişine dek Tanrı ile insan arasındaki antlaşmanın işareti anlamında bir gelenektir. 
Tanrı tarafından İbrahim ile Tanrı'nın yaptığı antlaşmanın bir işareti olduğunu görüyoruz.
Kutsal Kitap, Tekvin (17:9) bölümüne baktığımızda " ve Allah İbrahim'e dedi: ve sen ise, sen ve senden sonra zürriyetin, nesillerince ahdimi tutacaksınız. Sizinle ve senden sonra zürriyetinle benim aramda tutacağınız ahdim şudur, aranızda her erkek sünnet olunacaktır."
Sünnetteki asıl sır etin guflesinin sıyrılmasından sonra bedende kalıcı bir iz kalması gibi esas olanda yürekte eskinin atılıp, Tanrı da kurtuluşta yerinin iz olarak kalması gibidir. Yürekteki sünneti anlatan ayetlere Kutsal Kitapta çokça rastlaya bilirsiniz. Tesniye 30:6 şöyle yazıyor. "ve Allahın RABBİ bütün yüreğinle ve bütün canınla sevmek için yaşayasın diye, Allahın RAB senin yüreğini ve zürriyetinin yüreğini sünnet edecektir.''
İncil Koloseliler 2:11 de şöyle yazmaktadır. " Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde günahlı benliğinizden soyunarak elle yapılmayan sünnetle onda sünnet edildiniz". İsa Mesih'in annesi de Luka 2:27'de dendiği gibi şeriata göre adet olunanları yapmışlardı. Sekizince günde adet üzere sünnet edilmiş ve kendisine isim konulmuştu. Ama kendisi vahiy olarak gelen bu kişi yürekteki esas sünneti gerçekleştiren kişiydi.
Yeremya peygamberde yazılarında yürekte sünnetsizliğin putperest olmakta aynı şey olduğu belirtilmektedir.  Yeni Ahite bakacak olursak Pavlus Romalılara olan mektubunda şöyle demektir.
" görünen bedende olan sünnetlilik gerçek sünnetlilik değildir... asıl olan ruhta yüreğindeki sünnetliliktir." (Rom2:28)
Hristiyanlıkta bedensel sünnetin yerini yürek sünnetliliği almıştır, bedensel sünnet ise sadece sıhhi anlam taşıyan bir operasyon olarak kalmıştır.
Kurban

Her ne kadar İncillerde verilen bilgilere göre Hz. İsa, kurban ibadetine açıkça karşı çıkmamış olsa dahi, önemli olan şeriatın kurallarının harfiyen yerine getirilmesi değildir; onun ruhunun ve ahlaki boyutunun önemli olduğuna dair çeşitli vesilelerle söylediği sözler vardır.23 Hatta şeriatın emirlerini hafife aldığı yönünde kendisine yöneltilen eleştirilere karşılık olarak, Eski Ahit’teki Hoşea kitabından alıntı yaparak, Allah’ın "Ben sizden dindarlık istiyorum, kurban değil!" sözünü aktardığı belirtilmektedir.24 

Hz. İsa hayatta iken henüz Mabed Romalılar tarafından yıkılmadığı için, Mabed’de sunulan kurbanlar devam etmekte idi. Ancak Hz. İsa’dan kısa bir zaman sonra Mabed’in yıkılmasıyla, daha önce de işaret edildiği üzere, Yahudilikte kurban ibadetinin yerini "Tevrat"ın okunması alacaktır. Bu durumda, Yahudilikte kurbanın yerini nasıl Tanrı’nın sözü olan Tevrat aldıysa; erken dönem Hıristiyanlıkta da "Tanrı’nın Kelamı" (Logos) olarak kabul edilen "İsa Mesih" alacaktır. Buna göre, Tanrı’ya takdim edilen kurban, bir hayvan değil, bizzat İsa Mesih’in kendisidir. Mabed’de kutlanan günlük, haftalık ibadetlerin ve sunulan kurbanların yerini, İsa Mesih’in etini ve kanını temsil eden "ekmek-şarap" ayini alacaktır.


6Çünkü ben kurbandan değil, bağlılıktan hoşlanırım,
Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim. 

O sıralarda, bir Şabat Günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. 
2Bunu gören Ferisiler İsa’ya, “Bak, öğrencilerin Şabat Günü yasak olanı yapıyor” dediler.
3İsa onlara, “Davut’la yanındakiler acıkınca Davut’un ne yaptığını okumadınız mı?” diye sordu. 
4“Tanrı’nın evine girdi, kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan, ancak kâhinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. 
5Ayrıca kâhinlerin her hafta tapınakta Şabat Günü’yle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde suçlu sayılmadıklarını Kutsal Yasa’da okumadınız mı? 
6Size şunu söyleyeyim, burada tapınaktan daha üstün bir şey var. 
7Eğer siz, ‘Ben kurban değil, merhamet isterim’ sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. 
8Çünkü İnsanoğlu Şabat Günü’nün de Rabbi’dir.”domuz eti

Her ne kadar Yahudilikte domuz eti kesin olarak haramsa da (Bkz: Levililer, 11:7; Tesniye, 14:8) Pavlus sonrası Hristiyanlıkta domuz eti de dâhil olmak üzere her şey caiz kabul edilmiştir. (Bkz: 1. Korintliler, 10:23-26; 1. Timoteyus, 4:4–5)


İmanlının Özgürlüğü
23 “Her şey serbest” diyorsunuz, ama her şey yararlı değildir. “Her şey serbest” diyorsunuz, ama her şey yapıcı değildir. 
24Herkes kendi yararını değil, başkalarının yararını gözetsin. 
25Kasaplar çarşısında satılan her eti vicdan sorunu yapmadan, sorgusuz sualsiz yiyin. 
26Çünkü “Yeryüzü ve içindeki her şey Rab’bindir.” 
27İman etmemiş biri sizi yemeğe çağırır, siz de gitmek isterseniz, önünüze konulan her şeyi vicdan sorunu yapmadan, sorgusuz sualsiz yiyin.
28Ama biri size, “Bu kurban etidir” derse, hem bunu söyleyen için, hem de vicdan huzuru için yemeyin. 
29Senin değil, öbür adamın vicdan huzuru için demek istiyorum. Benim özgürlüğümü neden başkasının vicdanı yargılasın?
30Şükrederek yemeğe katılırsam, şükrettiğim yiyecekten ötürü neden kınanayım?
31Sonuç olarak, ne yer ne içerseniz, ne yaparsanız, her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapın. 
32Yahudiler’in, Grekler’in ya da Tanrı topluluğunun tökezleyip düşmesine neden olmayın. 
33Ben de kendi yararımı değil, kurtulsunlar diye birçoklarının yararını gözeterek herkesi her yönden hoşnut etmeye çalışıyorum.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder